Kurs motorowodny, na jakim rozwiązania ISSA dopasowane są do rodzimych okoliczności

Kurs motorowodny, podzielony na część teoretyczną i praktyki odbywa się w Sailing Camp. Zajęcia teoretyczne koncentrują się wokół kwestii związanych z budową oraz obsługą jachtu motorowodnego. Można dowiadywać się wszystkiego, co jest powiązane z manewrowaniem oraz pozostałymi czynnościami na wodzie.

Poruszane są kwestie zgodne z wymaganiami PZMiNW. W efekcie, kurs motorowodny można zdać wyjątkowo dobrze, uzyskując patent sternika. Część praktyczna odbywa się na świetnie przystosowanych i wyposażonych jednostkach pływających, na których pływanie jest wygodą. Zajęcia w takiej części dotyczą także prac bosmańskich w porcie, jak i odwołują się do wykonywania manewrów w porcie i na wodzie. Każdy kurs zakończy się zdaniem egzaminu na patent sternika motorowodnego. W części teoretycznej egzaminu należy udzielić odpowiedzi na 75 zapytań. Aby zdać, właściwej odpowiedzi należy udzielić na 65 pytań.

W części praktycznej ma miejsce sprawdzian wzorcowego robienia manewrów portowych, wejście i zejście ze ślizgu oraz wykonanie manewru alarmowego człowiek za burtą. Oceniona jest także zdolność kierowania załogą oraz praca w roli załoganta. Uzyskanie patentu na sternika motorowodnego upoważnia do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz do prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do dwunastu m po morskich wodach wewnętrznych oraz po innego typu wodach morskich w obrębie 2 mil morskich od brzegu, w porze dziennej.

Najważniejsze informacje w temacie kursu można odnaleźć na stronie Sailing Camp. Na kursie obowiązują rozwiązania ISSA, aczkolwiek dostosowane do polskich warunków. I dlatego zaleca się zdobyć uprawnienia w takim miejscu. Kursy są dopasowane personalnie do wymagań uczestników, a o ile pojawi się taka konieczność, to wykonane są szkolenia indywidualne.br>

Dodaj komentarz