Czym jest i jak działa ubezpieczenie AC?

W naszym państwie są dwa główne typy ubezpieczenia wehikułów mechanicznych, jakie mają obowiązującą rejestrację – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, nazywane w skrócie zabezpieczeniem OC oraz ubezpieczenie pojazdu autocasco, oznaczane popularnie zabezpieczeniem AC. To pierwsze ubezpieczenie …