Tanie ubezpieczenie OC – gdzie zakupić?

W stworzonym przez nas kraju zgodnie z przepisem o ruchu drogowym jakikolwiek pojazd mechaniczny, który posiada obowiązującą rejestrację, ma obowiązek mieć zabezpieczenie obowiązkowe, połączone z odpowiedzialnością cywilną za wyrządzone szkody komunikacyjne – takie zabezpieczenie nazywane jest w skrócie OC. Obejmuje ono takie sytuacje, kiedy tak właściwie osoba wykorzystująca w danej chwili pojazd (nie musi to być właściciel pojazdu) sprawi szkody w skutku czy to kolizji drogowej, czy wypadku, przy czym mniemanie szkoda mieści zarówno szkody materialne, jak na przykład uszkodzenie drugiego pojazdu, jak także i odniesiony uszczerbek na zdrowiu innych osób, włącznie z utratą życia przez dane osoby.

Obecnie obowiązujące przepisy ustaliły, że ubezpieczenia i odszkodowania w tym zakresie są obowiązkowe, albowiem jakkolwiek w pewnych sytuacjach powstałe szkody mogą być o wybitnie obszernej wartości, wówczas jednostka prywatna jako sprawca zdarzenia nie będzie w pewnych sytuacjach miała możliwości naprawienia tej szkody, a wobec tego wypłaty odszkodowania w takim aspekcie, by było ono kompletną rekompensatą. Jest dość znamienne, że pojazd ubezpieczony w aspekcie OC nie podlega procedurze, że jego właściciel uzyska odszkodowanie – bezsprzecznie w owym czasie, kiedy tak właściwie jest sprawcą zdarzenia drogowego – to posiadane odblokowanie zdejmuje z niego odpowiedzialność cywilną za to, co się stało – sytuacje te nie obejmują naturalnie odpowiedzialności karnej sprawcy wypadku czy kolizji drogowej, jest to całkowicie oddzielny rozdział.

Jednak sprawca wypadku, jeśli poniesie szkodę materialną, też może pozyskać zadośćuczynienie, na przykład za rozbity pojazd, jeżeli będzie posiadał inne ubezpieczenie komunikacyjne, a więc autocasco – w owym czasie ubezpieczyciel wypłaci zadośćuczynienie w każdym przypadku (akceptowalne jest wykluczenie wypłaty odszkodowania w co niektórych sytuacjach, jak na przykład sprawienie szkód w stanie nietrzeźwym bądź też pod wpływem alkoholu). W sytuacji, jeśli właściciel zarejestrowanego w Polsce pojazdu maszynowego nie opłaci ubezpieczenia OC, a kwestia ta wyjdzie na jaw, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny narzuci karę na właściciela pojazdu o równowartości 750 euro.

Komentarze do tej publikacji:

Dodaj komentarz