Wnikliwa diagnoza logopedyczna, pozwalająca na wprowadzenie skutecznej terapii

Wnikliwa diagnoza logopedyczna, umożliwiająca wdrożenie skutecznej terapii to podstawa do działania warszawskiej logopedy, magister Julianny Kopczyńskiej. Ze szczegółową ofertą w jej gabinecie można zapoznać się pod domeną logopeda warszawa oraz dowiedzieć się, jaki reprezentuje ona styl pracy. Fachowa diagnostyka służy rozpoznaniu problemu, aby skutecznie móc pomóc dzieciom z zaburzeniami wymowy.

W czasie pierwszych konsultacji logopeda oceni rozwój wymowy dziecka, rozpoznając wszystkie pomyłki, jakie pojawiają się w czasie komunikacji. Badanie umożliwi także przewidywać, jak w przyszłości będą rozwijały się umiejętności logopedyczne konkretnego pacjenta. W rezultacie, specjalistka może szczególnie precyzyjnie przystosować sposoby współpracy z małym dzieckiem. Właściwa diagnoza pozwala dookreślić charakter zaburzenia, wyszukać jego powód, dostosować właściwą terapię oraz jest bazą do dalszych działań logopedy w pracy z danym dzieckiem. Sesja logopedyczna może być prowadzona zarówno w gabinecie, jak i w domu pacjenta.

Kiedy zaistnieje konieczność to dziecko może być odbierane przez ekspertkę z przedszkola lub ze szkoły dokładnie na zajęcia z mowy. Diagnoza dotyczy opóźnionego rozwoju mowy, wad wymowy, ale też zaburzeń mowy oraz komunikacji do jakich zaliczają się: autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, alalia, afazja, zespół Downa czy porażenie mózgowe. Opiekunowie mogą skierować się także do warszawskiej logopedy w celach profilaktycznych, na ćwiczenia stymulujące mowę a także na ćwiczenia ułatwiające pracę narządów artykulacyjnych. Rozkład zajęć terapeutycznych przystosowany jest każdorazowo do kłopotów konkretnego malucha, jego normy rozwojowej a także jego posiadanych umiejętności. Logopeda w ćwiczeniach przeplatuje zadania powiązane z upodobaniami dziecka. Podopieczny bardziej jest zainteresowany zajęciami. Julianna Kopczyńska gwarantuje przyjazną oraz kompleksową terapię logopedyczną.

Dodaj komentarz